CHÀO MỪNG

 
Sứ Mệnh

Giáo Xứ Liên Kết nhằm quảng bá tình yêu của Chúa Kitô và kiến tạo một nơi dành cho tất cả mọi người có thể gặp gỡ tình yêu Chúa. Chúng tôi hân hoan chào đón tất cả mọi người ở mọi điểm khởi hành trên  hành trình đức tin, cùng nhau tham dự và sống đức tin Công giáo, cùng hiệp nhất trong một cộng đồng đa văn hóa.
“Cầu Nguyện, Phục Vụ và Yêu Thương”
Chúng ta là một cộng đồng mà Chúa Kitô là trung tâm. Được nuôi dưỡng bởi các Bí tích và được làm cho sống lại nhờ vào Tin Mừng, chúng ta cam kết sống đời cầu nguyện. Việc gặp gỡ Chúa Kitô khi tham dự Thánh lễ đem sức mạnh cho chúng ta phục vụ cộng đồng địa phương và còn xa hơn nữa. Chúng ta là những môn đệ với ý hướng dâng hiến tình yêu cho Chúa Kitô thông qua phụng vụ cầu nguyện, mục vụ giới trẻ và đón tiếp mọi người.