CƠ HỘI PHỤC VỤ

PHỤC VỤ BÀN THÁNH

Xin mời các em thiếu nhi và thiếu niên đã Rước Lễ Lần Đầu tham gia vào Ban Giúp Lễ.

Nhà Thờ St. Ambrose:  Cô Cửu 617-990-4341                                        Nhà Thờ St. Mark: 

GIAO LY VIEN

Nếu các bạn muốn chia sẻ niềm tin của mình với các em thiếu nhi và thiếu niên, xin liên hệ với Trưởng Ban Giáo Lý để trao đổi thêm về vai trò của một giáo lý viên.

Nhà Thờ St. Ambrose: Cô Thùy Nhung 617-287-2993                                    Nhà Thờ St. Mark:

CA DOAN 

Cùng ca tụng Chúa để cho Thánh Lễ sốt sắng.

Ca đoàn Emmanuel Phụng tại Nhà Thờ St. Ambrose: Ngô Triệu Vũ 617-935-1671

Ca đoàn Thiếu Nhi Cecilia tại Nhà Thờ St. Ambrose: Võ Kim Ngân 617-412-6176

Ca đoàn Lễ 8 giờ sáng CN tại Nhà Thờ St. Mark:

Ca đoàn Lễ tiếng Tây Ban Nha tại Nhà Thờ St. Mark:

Ca đoàn Lễ 12 giờ trưa tại Nhà Thờ St. Mark:

THUA TAC VIEN THANH THE

Giúp trao Mình Thánh Chúa.

Nhà Thờ St. Ambrose: Ô. Nguyễn Xuân Tiến 857-334-6858                                   Nhà Thờ St. Mark: 

THUA TAC VIEN LOI CHUA

Giúp công bố Lời Chúa.

 Nhà Thờ St. Ambrose: Võ Thùy Trang 857-222-0186 & Ngô Kim Dung 617-283-0872                     Nhà Thờ St. Mark: 

NHOM PHUNG VU VITUS Nhà Thờ St. Ambrose: Trần Thu Hằng 978-770-8740

Các em gái tuổi từ 10-15 được mời tham gia Nhóm Phụng Vũ Vitus.

BAN PHUC VU: 

Giúp chào đón, hướng dẫn giáo dân đi tham dự thánh Lễ; giúp xin tiền dâng cúng trong Thánh Lễ và phân phát tờ thông tin.

Nhà Thờ St. Ambrose: Trần Quốc Tuấn 617-590-3735                         Nhà Thờ St. Mark: 

NHÓM THANH NIÊN Nhà Thờ St. Ambrose: Jimmy Luong 857-654-7489

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ St. Ambrose: Công Nguyễn 774-274-5655

NHOM SINH HOAT GIOI TRE

Nếu bạn cảm nhận được lời mời gọi đồng hành với giới trẻ trên hành trình đức tin, xin liên hệ với Emilia Cowell.