LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

Không bao giờ quá trễ để lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Rước Lễ Lần đầu hoặc Bí Tích Thêm Sức. 

Lớp Giáo Lý Dự Tòng dành cho qúy vị lớn tuổi muốn gia nhập vào Giáo Hội Công Giáo hoặc dành cho những quý vị vì hoàn cảnh khi còn nhỏ chưa xưng tội rước lễ lần đầu, chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Lớp tiếng Việt: Chúa Nhật từ 1 - 3 giờ chiều tại Hội Trường Nhà Thờ St. Mark do cha Son hướng dẫn.

Lớp tiếng Anh: Chúa Nhật từ 3 - 4 giờ chiều tại hội trường Nhà Thờ St. Mark do quý thày đại Chủng Viện hướng dẫn.

Lớp tiếng Tây Ban Nha: xin liên hệ với cha Marcos. Số điện thoại 617-297-7232