NHÓM CẦU NGUYỆN TIẾNG TÂY BAN NHA

Mời quý vị tham gia cùng cầu nguyện với chúng tôi, trao đổi, sinh hoạt vào mỗi tối thứ Ba lúc 7 giờ tại Hội Trường Nhà Thờ.

Xin liên hệ với Thày Sáu Marcio để biết thêm thông tin.