SINH HOẠT MỤC VỤ

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về đức tin Công giáo, muốn gặp gỡ những người trong cộng đồng hoặc muốn có cơ hội phục vụ tha nhân, chúng tôi rất vui mừng chào đón các bạn đến tham gia. Tại Giáo Xứ này có nhiều nhóm sinh hoạt, nhiều sinh họat mục vụ đang chờ đón các bạn.