TÓM TẮT II

BÁO ĐỘNG ĐỎ COVID 19

Thực Hiện Biện Pháp An Toàn Từ Ngày 2/10/2020

Thưa quý vị,
Boston hôm nay đã nằm trong danh sách báo động ĐỎ lây nhiễm COVID 19.
Theo chỉ thị của TGP Boston, những Nhà Thờ nằm trong danh sách báo động ĐỎ buộc phải thực
hiện những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid 19 sau đây:

I/ TRƯỚC KHI VÀO THÁNH ĐƯỜNG:
1/ Mọi người phải được kiểm tra nhiệt độ thân thể. Nếu trên 100.4 độ F (38 độ C) sẽ không được
phép vào nhà thờ.
2/ Phải ghi tên, địa chỉ, số điện thoại trong SỔ THEO DÕI.

II/ SAU KHI VÀO NHÀ THỜ:
1/ Khử trùng tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.
2/ Theo sự chỉ dẫn của Ban Phục Vụ, ngồi vào đúng chỗ được Ban Phục Vụ chỉ định, ngồi theo thứ
tự từ trên xuống dưới.
3/ Rước lễ trên tay. Chờ đợi linh mục hoặc thừa tác viên di chuyển sang người kế bên mới kéo
khẩu trang xuống tự rước Mình Thánh; sau đó kéo khẩu trang lên ngay.
4/ Khi tan lễ, theo sự chỉ dẫn của Ban Phục Vụ từng hàng ghế đứng dậy ra về theo thứ tự.

III/ LƯU Ý:
1/ Những biện pháp an toàn này sẽ được áp dụng từ chiều mai, thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2020.
2/ Nhà thờ sẽ mở cửa 30 phút trước giờ lễ.
3/ Vì tình bác ái, vì trách nhiệm cộng đồng xin quý vị tuyệt đối tuân thủ những hướng dẫn trên. Nếu
không tuân thủ, nguy cơ đóng cửa Nhà Thờ lần nữa sẽ là một tổn thất tâm linh không nhỏ cho mọi
người công giáo.
Cũng không nên quá lo âu sợ hãi; nếu tuân thủ những biện pháp an toàn cách kỹ lưỡng sẽ tránh
được việc lây nhiễm bệnh.